Измена на терминот за семинар по предметот нутрициски протоколи

  • Home
  • Македонски
  • Измена на терминот за семинар по предметот нутрициски протоколи


Почитувани студенти,

Семинарот по предметот нутрициски протоколи ќе се одржи на 20.11.2022 година во 17:00 часот, со физичко присуство во просториите на факултетот.