Список на изборни предмети за учебната 2022 – 23 година

 • Home
 • Македонски
 • Список на изборни предмети за учебната 2022 – 23 година


Список на изборни предмети за учебната 2022 – 23 година

I – семестар изборни предмети од факултетската листа

 

 1. Мал фудбал – Проф.д-р. Небојша Марковски, Доц.д-р.  Жикица Тасевски
 2. Баскет 3 на 3 – Вон.проф.д-р. Борче Даскаловски
 3. Спортска исхрана – Проф.д-р. Даниела Шукова – Стојмановска

 

III – семестар изборни предмети од факултетската листа

 

 1. Кик-бокс – Вон.проф.д-р Руждија Калач
 2. Психолошка подготовка – Проф.д-р. Ленче А. Величковска
 3. Примена на компјутери – Проф.д-р. Вујица Живковиќ

 

V – семестар изборни предмети од факултетската листа

 

 1. Баскет 3 на 3 – Вон.проф.д-р Борче Даскаловски
 2. Кик-бокс – Вон.проф.д-р Руждија Калач
 3. Психолошка подготовка – Проф.д-р. Ленче А. Величковска

 

VII – семестар изборни предмети од универзитетската листа

 

 1. Атлетски повеќебој – Вон.проф.д-р Александар Симеонов
 2. Генетска кинезиологија – Вон.проф.д-р Митричка Страделова
 3. Психолошка подготовка – Проф.д-р. Ленче А. Величковска

 

 

 

Продекан за настава

Вон.проф.д-р Борче Даскаловски

Преземи документ