Резултати од испитите Баскет 3 на 3 и Мини баскет

СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МИНИ – БАСКЕТ 1. 6272 2. 6771 3. 6105 4. 5995 5. 6809 6. 6257 7. 6726 8. 6723 9. 6790 10. 6369 11. 6844 12. 6742 13. 6796 СТУДЕНТИТИТЕ КОЈ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МИНИ – БАСКЕТ, ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ СВОЈТЕ ИНДЕКСИ НА