Резултати од теоретски дел – втор колоквиум – кошарка

 • Home
 • Македонски
 • Резултати од теоретски дел – втор колоквиум – кошарка


СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ КОШАРКА

 1. 6220
 2. 6196
 3. 6238
 4. 6227
 5. 6194
 6. 6847
 7. 6192
 8. 6226
 9. 6345
 10. 6190
 11. 6369
 12. 6195