Отворен ден на ФФОСЗ – Јуни 2021 – УПИСИ Почитувани идни студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, На 1-ви Јуни 2021 беше одржан Отворен ден на ФФОСЗ - за сите заинтересирани студенти на факултетот - преку онлајн платформата Zoom. На видеото погоре, може да дознаете повеќе информации за организацијата и функционирањето на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, како и