Резултати од испитот Функционална анатомија одржан на 14.06.2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФФОСЗ, ОДРЖАН НА 14.06.2021 ГОДИНА   БРОЈ НА ИНДЕКС КОЛ. 1 КОЛ. 2 6729   27 6781   27 6838   27 6818   27 6787   27 5699   27 3217 27 – 6739 27 – 6790 27 – 6749 – 27 6776 – 27 6738