Резултати од испитите Баскет 3 на 3 и Мини баскетСПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МИНИ – БАСКЕТ

1. 6272
2. 6771
3. 6105
4. 5995
5. 6809
6. 6257
7. 6726
8. 6723
9. 6790
10. 6369
11. 6844
12. 6742
13. 6796

СТУДЕНТИТИТЕ КОЈ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МИНИ – БАСКЕТ, ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ СВОЈТЕ ИНДЕКСИ НА ДЕН 16.6.2021 ГОДИНА ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКА

СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ STREETBALL – БАСКЕТ 3 НА 3

 1. 6856
 2. 6067
 3. 6851
 4. 6847
 5. 6853
 6. 6854
 7. 6852
 8. 6850
 9. 3548
 10. 3868
 11. 6855
 12. 6849
 13. 7142
 14. 6846

СТУДЕНТИТИТЕ КОЈ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ STREETBALL – БАСКЕТ 3 НА 3, ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ СВОЈТЕ ИНДЕКСИ НА ДЕН 16.6.2021 ГОДИНА ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКА