2021 февруари 25

Листа на изборни предмети

Четиригодишни студии – насока ФЗО: Примена на компјутери во физичката култура‎ Елементарно физичко образование‎ Мерење и тестирање во боречките спортови‎ Акробатика‎ Училишен спорт‎ Аеробик и пилатес‎ Методологија на подготовка на стручни трудови‎ Одбојка на песок‎ Ракомет на плажа‎ Родови и спорт‎ Фитнес и бодибилдинг‎ Кик – бокс‎ Олимпизам‎ Атлетски повеќебој‎ Спортски менаџмент‎ Нутрициски и суплементациски

Задолжителна анкета за изборни предмети 2020/2021 Почитувани студенти, Ве молиме најдоцна до 01.03.2021 пополнете ја анкетата за избор на изборни предмети во учебната 2020/2021 година за сите студенти на прв циклус на студии. Доколку еднаш сте го запишале предметот во претходниот семестар, не го избирајте повторно бидејќи предметот не може два пати да се запише во текот на студирањето. По завршувањето