Листа на изборни предметиЧетиригодишни студии – насока ФЗО:

 • Примена на компјутери во физичката култура‎
 • Елементарно физичко образование‎
 • Мерење и тестирање во боречките спортови‎
 • Акробатика‎
 • Училишен спорт‎
 • Аеробик и пилатес‎
 • Методологија на подготовка на стручни трудови‎
 • Одбојка на песок‎
 • Ракомет на плажа‎
 • Родови и спорт‎
 • Фитнес и бодибилдинг‎
 • Кик – бокс‎
 • Олимпизам‎
 • Атлетски повеќебој‎
 • Спортски менаџмент‎
 • Нутрициски и суплементациски протоколи‎
 • Генетска кинезиологија‎
 • Народни ора и танци‎

Тригодишни студии – насока СПОРТ:

 • Примена на копјутери во физичката култура‎
 • Мерење и тестирање во боречките спортови‎
 • Акробатика‎
 • Училишен спорт‎
 • Аеробик и пилатес‎
 • Методологија на подготовка на стручни трудови‎
 • Спортска исхрана‎
 • Одбојка на песок‎
 • Ракомет на плажа‎
 • Родови и спорт‎
 • Фитнес и бодибилдинг‎
 • Кик – бокс‎
 • Олимпизам‎
 • Атлетски повеќебој‎
 • Спортски менаџмент‎
 • Нутрициски и суплементациски протоколи‎
 • Генетска кинезиологија‎
 • Народни ора и танци‎
 • Елементарно физичко образование‎

Предмети од универзитетска листа:

 • Методи и техники на истегнувањето (стречинг)‎
 • Рекреација и здравје‎
 • Мал фудбал (футсал)‎
 • Streetball – Баскет “3 на 3“‎
 • Ракомет на плажа‎
 • Спорт и личност‎
 • Фитнес и бодибилдинг‎
 • Олимпизам‎
 • Акробатика‎
 • Tae-бo карате‎
 • Атлетски повеќебој‎
 • Методологија на подготовка на стручни трудови‎
 • Одбојка на песок‎
 • Кик – бокс‎
 • Спортски менаџмент‎
 • Биомеханички аспекти во спортот‎
 • Скијање‎
 • Хата јога‎