Соопштенија

Резултати од испитот по предметот скијање 1 и 2 во продолжена сесија

Почитувани студенти, Испитот кој се полагаше на ден 26.09.2023 година, го положиле следните студенти : 1 .6647 2. 6906 3. 6592 4. 6628 5. 6775 6. 6776 7. 6838 Индексите

Одбрана на магистерски труд

Јавна одбрана на магистерскиот труд со наслов ,,Споредба на ефектите на два различни тренинг протоколи врз моторичките способности и телесниот состав кај жени рекреативки по 6 неделно програмирано вежбање,, од

Конкурс за трет циклус на студии

Почитувани, Во продолжение се роковите за вториот уписен рок за трет циклус на студии. На следниот линк може да го видите и целосниот конкурс. https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8  

Career transition support програма за практикантска работа

Почитувани студенти, Се работи за Career transition support програмата за практикантска работа во компании во Македонија или Косово – програма на World University Service (WUS) која е финансирана и поддржана

Измена во распоредот на семинари за вонредните студенти за зимскиот семестар за учебната 2023/2024 година

Почитувани студенти, Има измена во распоредот на семинари за вонредните студенти за зимскиот семестар за учебната 2023/2024 година. Во прилог е новата верзија на распоредот. Преземи распоред

Конечна ранг листа за трет циклус на студии 2023/2024

Почитувани студенти, Во прилог може да ја преземете конечната ранг листа на примени кандидати за трет циклус на студии, во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година. Преземи ранг листа

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Почитувани студенти, Во прилог е распоредот за семинари за вонредните студенти за зимскиот семестар за учебната 2023/2024 година. Преземи распоред.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖЕНА (КАЗНЕНА) СЕСИЈА

Почитувани студенти, Во продолжение е распоредот за продолжената (казнена) сесија. Пријавувањето е задолжително со уплатница од 1000 денари до 27.10.2023 петок во студентска служба од 11:00 до 13:00 часот. Преземи

Прелиминарна листа на кандидати на трет циклус за академската 2023/2024 година

Почитувани, Во прилог е прелиминарната листа за запишување на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година. Преземи листа

Распоред за зимски семестар за учебната 2023/2024

Почитувани студенти, Во прилог може да го преземете распоредот на часови за зимскиот семестар. Преземи распоред