Соопштенија

ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ ЗА УПИС НА СЕМЕСТАР ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ ЗА УПИС НА СЕМЕСТАР
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ПО ФУДБАЛ, ФУТСАЛ, СКИЈАЊЕ-1 И СКИЈАЊЕ-2 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУДБАЛ И ФУТСАЛ ОДРЖАН НА : 22.01.2020   ПОЛОЖИЛЕ: Бр. на индекс 4839 6102 6048 5986 5894 5999 5649 6083 6072 6114 6017 Да се јават на консултации: 5897,6085,6020,6006,6104 Оценки на 13.02.2020 год. (четврток)во 10 часот.   РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПОТЕОРИЈА  МАЛ ФУДБАЛ-ФУТСАЛ ОДРЖАН НА   22.01.2020 ПОЛОЖИЛЕ: Бр. на индекс
НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.02.2020 ГОДИНА ОД 07.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА). НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.02.2020 ГОДИНА ОД 07.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА).
ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР – 2019/2020 Г. ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 Г.              НАСОКА - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ   ПРВА ГОДИНА     21 МАРТ 2020 08 – 11 Часот                     АНТРОПОМОТОРИКА 11 – 14 Часот                     СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 15 – 16 Часот                     АНАТОМИЈА 16 – 19 Часот                     КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА   22 МАРТ –
Резултати од испитот по педагогија Резултати од испитот по Педагогија, одржан на 21.01.2020 (Факултет за физичко образование, спорт и здравје)   Ангел Алаѓозовски                   10 Оливера Свилар                       10 Оливер Милорадовски              10 Петар Велевски                           9 Магдалена Ташковска               
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ВТОРА СМЕНА СКИЈАЊЕ (СКИЈАЊЕ 2) – МАВРОВО 03-10.02.2020 Г. СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ВТОРА СМЕНА – СКИЈАЊЕ 2 Маврово 03.02.2020 - 10.02.2020 Г Реден број Име и презиме Број на индекс 1. Мартин Стојановски 6085 2. Ирена Бајевска 5724 3. Борис Танчев 5500 4. Катерина Тоневска 5. Александра Видаковска 6017 6. Николај Глигороски 5988 7. Тодор Анчев 5835 8. Наум Костовски 6376 9. Ненад
РАСПОРЕД ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год. ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР   ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I - ГОДИНА час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК 1 7.30 – 8.15 14 – 14.45 Скијање - 1       Кинезиол. антропо -Т Антропомоторика-Т 2 8.20 – 9.05 14.50 – 15.35 Антропомоторика В –I  
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА   НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.2.2020 ГОДИНА ОД 07.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА). ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 10.07.2020 ГОДИНА УПИСОТ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР З А УЧЕБНАТА 2019 /2020 ГОДИНА ЌЕ
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА – ЈАНУАРИ 2020 Г. REZULTATI OD ИСПИТОТ OD  FUNKCIONALNA ANATOMIJA ZA STUDENTITE NA FAKULTETOT ZA FIZICKО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ Odrzana na 21.01.2020 Индекс Име Презиме колоквиум 1 колоквиум 2 6645 Беќир Абдиовски - 6603 Наум Александровски 27 - 6588 Дона Алушовска 27 6637 Бојан Андреевски - 27 6620 Теодора Арсовска 27 - 6568 Моника Бадиоска 27 6628 Милош
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ПРВИОТ КУРС (ПРВА СМЕНА) ПО СКИЈАЊЕ – 27.01.2020 – 03.02.2020 СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ПРВИОТ КУРС ПО СКИЈАЊЕ - 27.01.2020 - 03.02.2020   ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНИОТ КАПАЦИТЕТ НА ХОТЕЛОТ МАКПЕТРОЛ ВО МАВРОВО, САМО СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ НА ОБЈАВЕНИОТ СПИСОК МОЖАТ ДА ПРИСУСТВУВААТ НА ПРВИОТ КУРС ПО СКИЈАЊЕ Реден број Име и презиме Број на индекс 1. Сара Стојановска 6369 2. Кристијан Ѓошевски 6415 3. Петар Прентовиќ