Резултати од испит по педагогија

Резултати од испитот по Педагогија одржан  на 08.02.2022 Бр индекс оценка 6590 10 6720 10 6735 10 6736 10 6739 10 6747 10 6758 10 6775 10 6840 10 6757 9 6809 9 6768 9 6726 9 6762 9 2292 8 6825 8 6649 8 6719 8 6745 7 6748 7 6806 7 6754 7