Практична настава по скијање – март 2022

Сите студенти кои имаат обврска за слушање на предметот, најдоцна до 28.02.2022 да уплатат во Агенцијата (видете подолу за информации околу жиро сметката и цената). Претседателите на сите години да направат список до 18.02.2022 и да го достават кај продеканот за настава проф. д-р. Борче Даскаловски (borodaskalovski@yahoo.com). ПРВ ТЕРМИН 07-13 Март 2022 Хотелско сместување во