Одлука со која се констатира изборот на претседател и членови на студентско собрание Почитувани студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, Подолу можете да ја видите одлуката со која се констатира избор на претседател и членови на собрание на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.