Упис на зимски семестарПочитувани студенти,

Уписот на зимски семестар за студентите од втора, трета и четврта година е до 30.09.2022.