ТЕРМИНИ ЗА ТРЕТА (СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА – 2021ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ Е ОВОЗМОЖЕНО ДО 23.08.2021

 

ТЕРМИНИ ЗА  ТРЕТА (СЕПТЕМВРИСКА)  ИСПИТНА  СЕСИЈА – 2021 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура  23.08.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Кинезиолошка антропологија 24.08.2021 ВО 9 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Пливање со ватерполо 16.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ БАЗЕН КАРПОШ
Антропомоторика  26.08.2021 ВО 9 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Спортска гимнастика  30.08.11 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Функционална анатомија  31.08.2021 ВО 9 ЧАСОТ ИНСТИТУТ ЗА АНАТОМИЈА
Скијање –  1 1.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор

КОМБИНИРАНО
 
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија 02.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ On line
Методологија со статистика 06.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Биомеханика 7.09.2021 ВО 14 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Хигиена на ФОСП 9.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ On line
Педагогија 13.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Социологија на  ФОСП 14.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Атлетика 15.09.2021 ВО 09 ЧАСОТ ВОЕН СТАДИОН
Скијање – 2 1.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор КОМБИНИРАНО
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 06.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ АФИТЕАТАР
Психологија на ФОСП 20.08.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Боречки спортови – 1 13.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Ракомет 6.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Фудбал 1.09.2021 ВО 09 ЧАСОТ АМФИТЕТАР
Теорија и методика на спортскиот тренинг 16.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Логорување со планинарска тура 26.08.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕТАР
Физичка подготовка во избраниот спорт и Педагошка пракса со дипломска работа, во договор со предметиот професор  

КОМБИНИРАНО

ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка 24.08.2021 ВО 10 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Кинезитерапија 9.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Теорија и методика на спортска рекреација 26.08.2021 ВО 9 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Боречки спортови – 2 14.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Одбојка 06.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Дидактика на ФОСП 15.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 9.09.2021 ВО 15 ЧАСОТ
Аеробик и пилатес 26.08.2021 ВО 12 ЧАСОТ
Мал фудбал – футсал 01.09.2021 ВО 15 ЧАСОТ
Олимпизам 23.08.2021 ВО 12 ЧАСОТ
Основи на спортскиот менаџмент 14.09.2021 ВО 13 ЧАСОТ
Мини и ракомет на плажа 06.09.2021 ВО 13 ЧАСОТ
Фитнес и бодибилдинг 26.08.2021 ВО 15 ЧАСОТ
Одбојка на песок 06.09.2021 ВО 14 ЧАСОТ
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт 20.08.2021 ВО 14 ЧАСОТ
Кик-бикс 13.09.2021 ВО 14 ЧАСОТ
Мерење и тестирање во боречките спортови 14.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ
Примена на компјутери 09.09.2021 ВО 13 ЧАСОТ
Училишен спорт 07.09.2021 ВО 12 ЧАСОТ
Мини баскет и Стрит бол 24.08.2021 ВО 13 ЧАСОТ
Акробатика 30.08.2021 ВО 15 ЧАСОТ
Методологија на подготовка на стручни трудови 06.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ
Атлетски повеќебој 15.09.2021 ВО 14 ЧАСОТ
Нутрициски и суплементациски протоколи 06.09.2021 ВО 14 ЧАСОТ
Елементарно физичко образование 15.09.2021 ВО 14 ЧАСОТ
Биомеханичка анализа (аспекти) 07.09.2021 ВО 10 ЧАСОТ
Генетска Кинезиологија 24.08.2021 ВО 13 ЧАСОТ
Стречинг 9.09.2021 ВО 14 ЧАСОТ