ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА


ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

Преземи документ

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 Г.

 

ПРВА ГОДИНА
05 НОЕМВРИ -2022

 

      8.30  – 11 Часот                 АНТРОПОМОТОРИКА

11 – 14 Часот                      СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                      КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

06 НОЕМВРИ – 2022

 

08 – 10 Часот                      ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

10 – 11 Часот                       СКИЈАЊЕ – 1

13 – 15 Часот                      ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

16 – 18 Часот                       СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТ

 

 

 

ВТОРА ГОДИНА
 

 12 НОЕМВРИ – 2022

 

08 – 11 ЧАСОТ                   АТЛЕТИКА

11 – 14 ЧАСОТ                   МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                     ПЕДАГОГИЈА

     

 13 НОЕМВРИ – 2022

 

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

17 – 19 Часот                     ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

06 НОЕМВРИ – 2022

10 – 11 Часот                      СКИЈАЊЕ – 2          

ТРЕТА ГОДИНА
 

12 НОЕМВРИ

08 – 11 Часот   ФУДБАЛ

 

19 НОЕМВРИ – 2022

 

15 – 18 Часот         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

14 НОЕМВРИ

17 – 20 Часот         РАКОМЕТ

 

20  НОЕМВРИ – 2022

 

 08 – 11 ЧАСОТ      МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

 11 – 14 Часот        ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

 15 – 16 Часот        ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

       16 – 19 Часот        ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

26 НОЕМВРИ – 2022

 

08 – 11 Часот         ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

       15 – 18 Часот        ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

22 НОЕМВРИ

17 – 20 Часот         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

 

27 НОЕМВРИ – 2022

 

08 – 11 Часот          КИНЕЗИТЕРАПИЈА

11 – 14 Часот         КОШАРКА

15 – 18 Часот          ОДБОЈКА

 

            ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ДИПЛОМСКА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТСЕМЕСТАР ЗА  УЧЕБНАТА 2022-23 ГОДИНА
 

03 ДЕКЕМВРИ  – 2022 ГОДИНА

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 ОДБОЈКА НА ПЕСОК

10 – 10.45 Часот                МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

11 – 11.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ  

12 – 12.45 Часот               РОДОВИ И СПОРТ И СПОРТ И ЛИЧНОСТ

14 – 14.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

15 – 15.45 Часот                СПОРТСКА ИСХРАНА

16 – 16.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

17 – 17.45 Часот               АКРОБАТИКА

17.45-18.30 Часот             СТРЕЧИНГ

 

04 ДЕКЕМВРИ – 2022 ГОДИНА

 

      09 – 9.45 Часот                УЧИЛИШЕН СПОРТ

      10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

      11 – 11.45 Часот                СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

      12 – 12.45 Часот              ОЛИМПИЗАМ

      14 – 14.45 Часот              МЕТОДОЛОГ. НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

      15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

      16 – 16.45 Часот              АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

      16.45 – 17.30 Часот         ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

      17.30 – 18.15 Часот         ГЕНЕТСКА КИНЕЗИОЛОГИЈА

 

 

 

НАСОКА СПОРТ

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА НАСОКАТА СПОРТ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

 

ПРВА ГОДИНА
 

05 НОЕМВРИ -2022

 

08 – 11 Часот                       АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                       КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

06 НОЕМВРИ – 2022

 

08 – 11 Часот                       ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

10 – 11 Часот                       СКИЈАЊЕ – 1 (ПО СТАР НАСТАВЕН ПЛАН)

 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ        – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВО-РЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ТЕОРИЈА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ     – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ   – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ТЕХНИКА   НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ    – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

                             ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА СЕ     

                             РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ  СО     

                             ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА
 

12 НОЕМВРИ – 2022

11 – 14 Часот                     МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

 

13 НОЕМВРИ – 2022

 

      08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

      11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

      15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

 

06 НОЕМВРИ – 2022

      10 – 11 Часот                     СКИЈАЊЕ – 2 (ПО СТАР НАСТАВЕН ПЛАН)

     

20 НОЕМВРИ – 2022

 

15 – 16 Часот                     ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

 

16 – 19 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

                        ТАКТИКА НА  ИЗБРАНИОТ СПОРТ  – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА

                                    ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО

                                    ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

20  НОЕМВРИ – 2022

 

      08 – 11 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

      11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

 

26 НОЕМВРИ – 2022

 

1518 Часот        ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

27 НОЕМВРИ – 2022

 

08 – 11 Часот         КИНЕЗИТЕРАПИЈА

 

 

ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА СПОРТ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022-23 ГОДИНА
 

 

03 ДЕКЕМВРИ  –  2022 ГОДИНА

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 ОДБОЈКА НА ПЕСОК

10 – 10.45 Часот                МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

11 – 11.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ  

12 – 12.45 Часот               РОДОВИ И СПОРТ И СПОРТ И ЛИЧНОСТ

14 – 14.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

15 – 15.45 Часот                СПОРТСКА ИСХРАНА

16 – 16.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

17 – 17.45 Часот               АКРОБАТИКА

17.45-18.30 Часот             СТРЕЧИНГ

 

 

04 ДЕКЕМВРИ – 2022 ГОДИНА

 

      09 – 9.45 Часот                УЧИЛИШЕН СПОРТ

      10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

      11 – 11.45 Часот               СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

      12 – 12.45 Часот              ОЛИМПИЗАМ

      14 – 14.45 Часот              МЕТОДОЛОГ. НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

      15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

      16 – 16.45 Часот              АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

      16.45 – 17.30 Часот         ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

      17.30 – 18.15 Часот         ГЕНЕТСКА КИНЕЗИОЛОГИЈА