ТЕРМИНИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВТОРА (ЈУНСКА)  ИСПИТНА СЕСИЈА – 2023 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ВТОРА (ЈУНСКА)  ИСПИТНА СЕСИЈА – 2023 ГОДИНА

 

ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура 06.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија 26.06.2023 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Пливање со ватерполо 05.06.2023 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Антропомоторика 06.06.2023 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Спортска гимнастика 12.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Функционална анатомија 13.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ Медицински фак.

Амфитетар 1

Скијање –  1 14.06.2023 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор

ФФОСЗ
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија  16.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ПМФ
Методологија со статистика  05.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика 23.06.2023 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Хигиена на ФОСП 15.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Педагогија 13.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Социологија на  ФОСП 06.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетика 22.06.2023 ВО 09 ЧАСОТ Градски стадион
Скијање – 2 14.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Танци и народни ора ФФОСЗ
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор ФФОСЗ
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 06.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Психологија на ФОСП 08.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 1 20.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Ракомет 07.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фудбал 13.06 .2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортскиот тренинг 14.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Логорување со планинарска тура 05.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка 08.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезитерапија 26.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортска рекреација 05.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 2 14.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка 20.06.2023 ВО 09:30 ЧАСОТ ФФОСЗ
Дидактика на ФОСП 14.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 15.06.2023 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Аеробик и пилатес 05.06.2023 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мал фудбал – футсал 14.06.2023 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Олимпизам 06.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Основи на спортскиот менаџмент 06.05.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини и ракомет на плажа 07.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фитнес и бодибилдинг 05.05.2023 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка на песок 20.06.2023 ВО 09:00 ЧАСОТ ФФОСЗ
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт 08.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кик-бикс 20.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мерење и тестирање во боречките спортови 14.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Примена на компјутери 26.06.2023 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Училишен спорт 23.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини кошарка 07.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Акробатика 12.06.2023 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија на подготовка на стручни трудови 05.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханичка анализа во спортот 23.06.2023 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетски повеќебој 22.06.2023 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Нутрициски и суплементациски протоколи 06.06.2023 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ