Category Деканат

Андријана Мисовски

Нас. доц. д-р Андријана Мисовски zandrijana@yahoo.com Предмет: Одбојка  

Борче Даскаловски

Вон. проф. д-р Борче Даскаловски borche.daskalovski@ffosz.ukim.mk Предмет: Кошарка Преземи CV

Ленче Алексовска-Величковска

Ред. проф. д-р Ленче Алексовска-Величковска Преземи CV