Резултати од предметот Мини баскет и Баскет 3 на 3СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГИ ПОЛАГАЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ МИНИ-БАСКЕТ И БАСКЕТ 3 НА 3 ОДРЖАНИ НА 29.08.2023 ГОДИНА ВО 11 ЧАСОТ

1. 6764 – 6

2. 6736 – 6

3. 7148 – 6

4. 7039 – 6

5. 7103 – 6

6. 7050 – 6

7. 7033 – 7

8. 7054 – 6

9. 6732 – 6

10. 7031 – 7

11. 6201 – 8

12. 7131 – 7

13. 7074 – 6

14. 6838 – 7

15. 7035 – 7

16. 6731 – 7

17. 7180 – 8

18. 6748 – 7

19. 6728 – 6

20. 7104 – 6

21. 6721 – 7

22. 6202 – 9

23. 7161 – 6

24. 6751 – 7

25. 7178 – 6

26. 7172 – 8

27. 6735 – 8

28. 6779 – 10

29. 6825 – 10

30. 7177 – 6

 

НАПОМЕНА :

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДОСТАВТ ИНДЕКСИТЕ НА ДЕН 21.09.2023 ГОДИНА ВО 12 ЧАСОТ