РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ТЕОРИЈА ФУДБАЛРЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ТЕОРИЈА  ФУДБАЛ

ПРОДОЛЖЕНА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ОДРЖАН НА   25.10.2022

Оценки ќе се даваат во четврток на 03.11.2022 во 10:00 часот.

 

ПОЛОЖИЛЕ:

Р. Бр. Бр. на индекс

 

Конечна оцена
1. 6401  
2. 6654  
3. 6394  
4. 6570  
5. 6202  
6. 6435  
7. 6481  
8. 6598  
9. 6637  
10. 6448  
11. 6643  
12. 6581  
13. 6578  
14. 6208  

Проф. Д-р Небојша Марковски