РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СКИЈАЊЕ ОДРЖАН НА 31.8.2022Резултати од испитот по Скијање 1 и 2, одржан на 31.08.2022 година.

Положиле:

1. 6577

2. 6223

3. 6587

4. 5896

5. 6961

6. 6910

7. 6469

 

Предметен професор,

Проф Д-р Небојша Марковски