Резултати од испитот по предметот Скијање 1 и 2 одржан на 14.06.2023

 • Home
 • Македонски
 • Резултати од испитот по предметот Скијање 1 и 2 одржан на 14.06.2023


Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите по предметот Скијање 1 и Скијање 2 одржан на 14.06.2023 година.

Испитот го положиле :

Скијање 1

 1. 6775
 2. 6466
 3. 6977
 4. 6727
 5. 6886
 6. 7173
 7. 6588
 8. 6949
 9. 6881
 10. 6866
 11. 6738
 12. 7180
 13. 5722
 14. 6616
 15. 6837

Скијање 2

 1. 6869
 2. 7002
 3. 6604
 4. 6579
 5. 6862
 6. 7178
 7. 6873
 8. 6577
 9. 6617
 10. 6570
 11. 6897
 12. 6891
 13. 6642
 14. 6875
 15. 6656
 16. 6726
 17. 6732
 18. 6580
 19. 6933
 20. 6872
 21. 6592
 22. 6583
 23. 6901
 24. 6920
 25. 6961
 26. 6910
 27. 6888
 28. 6670
 29. 6871
 30. 6573
 31. 6571

Оценките ке се даваат на ден 22.06.2023 год. во 10:00 часот. Студентите кои во оваа испитна сесија положиле Скијање 1, во истиот термин да се јават ако треба да го полагаат испитот Скијање 2.

 

Предметен наставник

Проф. Д-р Небојша Марковски