РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУДБАЛ, ОДРЖАН НА ДЕН 20.01.2021

 • Home
 • Македонски
 • РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУДБАЛ, ОДРЖАН НА ДЕН 20.01.2021


ПОЛОЖИЛЕ ФУДБАЛ:

 1. 6067

ПОЛОЖИЛЕ СКИЈАЊЕ 1:

 1. 6617
 2. 5732
 3. 5985

ПОЛОЖИЛЕ СКИЈАЊЕ 2:

 1. 5723
 2. 6369
 3. 6436
 4. 6074
 5. 3238
 6. 6025

 

 

Предметни  наставници:

Проф. Д-р Небојша Марковски

Доц. Д-р Жикица Тасевски