Резултати од испитот Баскет 3 на 3 и Мини – кошаркаСписок на студенти кои го положиле испитот по предметот Баскет 3 на 3 и Мини – кошарка одржан на 07.06.2023 година.

 1. 7046
 2. 7070
 3. 7042
 4. 6754
 5. 7043
 6. 7155
 7. 7175
 8. 7075
 9. 6723
 10. 6722
 11. 6720
 12. 7027
 13. 7173
 14. 6763
 15. 6466

НАПОМЕНА :  СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДОСТАВАТ ИНДЕКСИТЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНА НА ДЕН 14.07.2023 ГОДИНА ВО 10 ЧАСОТ.

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК

ВОН.ПРОФ.Д-Р БОРЧЕ ДАСКАЛОВСКИ