ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС – ИМПРЕСИИ И СЛИКИВо спортската сала Македонски Херои беа доделувани индекси со почитување на препораките.

Првиот индекс го додели Деканката Ленче Алексовска – Величковска. Беше доделена и плакета на најдобриот студент на ФФОСЗ Николина Мартиновска, како и плакета за Животно дело на проф. д-р Милан Наумовски.

Индекси доделија и Продеканите Борче Даскаловски и Андријана Зафировска како и истакнати професори од спортот : Јошко Миленковски, Наташа Мешковска, Небојша Марковски, Руждија Калач, Жикица Тасевски и др.