Промена на термин за полагање на предметите Кинезитерапија, Примена на компјутери и Стречинг

  • Home
  • Македонски
  • Промена на термин за полагање на предметите Кинезитерапија, Примена на компјутери и Стречинг


Почитувани студенти,
Има промена во терминот за полагање на предметите Кинезитерапија, Примена на компјутери и Стречинг на 26.06.2023 година во 10:00 часот.