Пријавување на испити на iKnow



Почитувани студенти,

Ве потсетуваме навремено да извршите пријавување на испитите на iKnow (краен рок за пријавување е: 31.01.2022).

Пријавувањето е задолжително за сите студенти и за сите испити.