Одржување на испитите Скијање 1 и Скијање 2Испитите по предметите Скијање 1 и Скијање 2 ќе се одржат со физичко присуство на ден 19.11.2021 во 10:00ч