Одбрана на магистерски трудЈавна одбрана на магистерскиот труд со наслов ,,Споредба на ефектите на два различни тренинг протоколи врз моторичките способности и телесниот состав кај жени рекреативки по 6 неделно програмирано вежбање,, од кандидатот Костадин Коџоман, ќе се одржи на ден 21.11.2023 год од 13:00 часот.