Листа на запишани студентиПочитувани студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје,

За потребите на гласањето за студентско собрание, подолу може да ја преземете листата на запишани студенти во зимски семестар 2020/2021 година.

ПРЕЗЕМИ ЛИСТА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ