Конкурс за трет циклус на студииПочитувани,

Во продолжение се роковите за вториот уписен рок за трет циклус на студии. На следниот линк може да го видите и целосниот конкурс. https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8