Измена во распоредот на семинари за вонредните студенти за зимскиот семестар за учебната 2023/2024 година

  • Home
  • Македонски
  • Измена во распоредот на семинари за вонредните студенти за зимскиот семестар за учебната 2023/2024 година


Почитувани студенти,

Има измена во распоредот на семинари за вонредните студенти за зимскиот семестар за учебната 2023/2024 година. Во прилог е новата верзија на распоредот.

Преземи распоред