Изборни предмети за ФЗО и СПОРТ за летен семестар 2021-2022

  • Home
  • Македонски
  • Изборни предмети за ФЗО и СПОРТ за летен семестар 2021-2022


ФЗО:
————————————————
Втор семестар: Олимпизам, Одбојка на песок, Мини кошарка
 
Четврт семестар:  Генетска кинезиологија, Елементарно физичко, Родови и спорт
 
Шести семестар: Методи и техники на стречинг
 
Осми семестар: Рекреација и здравје
—————————————————
 
СПОРТ:
————————————————–
Втор семестар:  Олимпизам, Училишен спорт
 
Четврт семестар: Ракомет на плажа, Kик бокс 
 
Шестти  семестар:  Примена на компјутери, Олимпизам