Информација за семинарот по Функционална анатомија, Психологија и Медицина на спорт

  • Home
  • Македонски
  • Информација за семинарот по Функционална анатомија, Психологија и Медицина на спорт


Информација за прва година :
Семинарот по предметот Функционална Анатомија ќе се одржи на 18.11.2023 (Сабота) во 10:00 часот на Институтот за анатомија. Професорката ќе ве чека пред Институтот за јавно здравје на Република Македонија – https://maps.app.goo.gl/D9XLwsKf45ei1MfQ7.Информација за трета година :Психологија во физичкото и здравственото образование и спортот ќе се одржи на 18.11 (Сабота во амфитеатарот) и за двете насоки ФЗО и Спорт.
Медицина на спорт ќе се одржи на 18.11 (Сабота во амфитеатарот) исто за двете насоки ФЗО и Спорт. Семинарот ќе започне од 09:15 и ќе трае до 10:45.