Информација и потсетување за вонредни студентиПотсетување за вонредните студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје:

Реализацијата на сите изборни предмети ќе се одржи on-line во предвидените термини. Исклучок на термините се предметите:

Кик Бокс – 07.12.2021 vo 18:00 h – 18:45 h.
Примена на компјутери – 07.12.2021 vo 10do 10.45
Стречинг 07.12.2021 vo 11 do 11.45
Одбојка на песок 07.11.2021 od 9.00
Универзален Zoom линк за приклучување е:

https://zoom.us/j/92737665772

Meeting ID: 927 3766 5772
Passcode: 493981