ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 102.2021 ГОДИНА КОМБИНИРАНО (ON – LINE И ВО АМФИТЕАТАР И САЛА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО )

 1. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА )ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ   ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 28.02.2021 ГОДИНА
 2. УПИСОТ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР З A УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА ЌЕ ТРАЕ ОД 15.02.2021 ДО 01.03.2021 ГОДИНА.
 3. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ ТРАЕ ОД  .05. 2021 ГОДИНА ДО 30.05.2021 ГОДИНА.
 4. СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ЗАДОЦНАТ СО ЕЛЕКТРОНСКОТО  ПРИЈАВУВА-ЊЕ НА ИСПИТИТЕ  ЌЕ ПЛАТАТ КАЗНА ВО ВИСИНА ОД 500 ДЕНАРИ  ПО ПРЕДМЕТ
 5. ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 05.04.2021 ДО 09.04.2021 ГОДИНА
 6. ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 24.05.2021 ДО 25.05.2021 ГОДИНА
 7. СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ДВЕТЕ НАСОКИ (ФЗО И СПОРТ) ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ПЕРИОДОТ ОД  04 АПРИЛ ДО 26 АПРИЛ 2021 ГОДИНА
 8. СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ГИ ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИТЕ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ИСТИТЕ ТЕРМИНИ КАКО ЗА ВОНРЕДЕНИТЕ СТУДЕНТИ ОД НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 1. ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА )ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 05.2021 ГОДИНА ДО  27.06.2021 ГОДИНА
 2. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 09.07.2021 ГОДИНА
 3. ТРЕТАТА (СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 08.2021 ГОДИНА ДО 17.09.2021 ГОДИНА
 4. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ ТРАЕ ОД 08.2021  ГОДИНА ДО 20.08.2021 ГОДИНА.
 5. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА  СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 24.09.2021 ГОДИНА