УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ИГРИ – ФИНАЛНИ НАТПРЕВАРИ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ

  • Home
  • Македонски
  • УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ИГРИ – ФИНАЛНИ НАТПРЕВАРИ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ


На ден 26.05.2023 година, Петок, во Спортската сала „Македонски Херои“ во склоп на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, се одржаа финалните натпревари во екипните спортови. На овие натпревари зедоа учество 1248 суденти од 19 факултети членки на УКИМ. По завршувањето на натпреварите, се одржа свечената церемонија на која што беа доделени пехарите и медалите за најдобро пласираните екипи, а награди доделија деканот на ФФОСЗ проф. др. Ленче Алексовска Величковска, ректорот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, проф. др. Никола Јанкуловски, како и професори од ФФОСЗ.

ПЛАСМАН ПО СПОРТОВИУНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИГА НА УКИМ ВО МАЛ ФУДБАЛ – МАЖИ1.МАШИНСКИ2.ЕКОНОМСКИ3.ФФОСЗУНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИГА НА УКИМ ВО РАКОМЕТ – МАЖИ1.ФФОСЗ2.ЕКОНОМСКИ3.МАШИНСКИУНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИГА НА УКИМ ВО РАКОМЕТ – ЖЕНИ1. ФФОСЗ2. МЕДИЦИНСКИ3. ЕКОНОМСКИУНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИГА НА УКИМ ВО КОШАРКА – МАЖИ1.ФФОСЗ2.СТОМАТОЛОШКИ3.ЕКОНОМСКИУНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИГА НА УКИМ ВО КОШАРКА – ЖЕНИ1. ФИНКИ2. ФФОСЗ3. ЕКОНОМСКИУНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИГА НА УКИМ ВО ОДБОЈКА – МАЖИ1.ФФОСЗ2.ФИНКИ3.МЕДИЦИНСКИУНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИГА НА УКИМ ВО ОДБОЈКА – ЖЕНИ1. ФИНКИ2. АРХИТЕКТУРА3. ФАРМАЦИЈАУНИВЕРЗИТЕТСКО ПРВЕНСТВО НА УКИМ ВО КУГЛАЊЕ31.03.2023 г. МАЖИ1. МАКСИМОВ Дамјан-Медицински факултет2. КРСТЕВСКИ Петар-Медицински факултет3. РИСТОСКИ Никола-Медицински факултетЖЕНИ1. ДИКОВА Мила-Медицински факултет2. ЈЕТИШИ Диоља-Медицински факултет3. МИЛАНОВА Сара-Медицински факултетУНИВЕРЗИТЕТСКО ПРВЕНСТВО НА УКИМ ВО СТРЕЛАШТВО08.04.2023 г.МАЖИ1. АЦЕВСКИ Кристијан-ФИНКИ2. СИМИЧИЕВ Бојан-ФИНКИ3. СТОИЛКОВСКИ АЛЕКСАНДАР-Богословски ф.ЖЕНИ1. КОНЕСКА Фросина-Филолошки ф.2. ПЕТРУШЕВА Ева-Стоматолошки ф.3. ДАЛИПИ Диелза-Медицински ф.УНИВЕРЗИТЕТСКО ПРВЕНСТВО НА УКИМ ВО ШАХ05.05.2023 г.МАЖИ1.ДУШКОВ Никола-ФИНКИ2. НИКОЛОВСКИ Давид-ФИНКИ3, ТАСЕВСКИ Александар-ФИНКИЖЕНИ1. ЛАЗАРОВА Јована-ФИНКИ2. МУНГАН Сенај-ФФОСЗ3. МАРТИНОВСКА Николина-ФФОСЗУНИВЕРЗИТЕТСКО ПРВЕНСТВО НА УКИМ ВО ПИНГ-ПОНГ12.05.2023 г.МАЖИ1.БУЖАРОВСКИ Методиј-ФИНКИ2. ЈОВАНОВ Томи-ФЕИТ3. ЗУЛИ Мухамед- Медицински ф.ЖЕНИ1. ДИМИТРИЕВСКА Ива-ФФОСЗ2. СТОЈАНОВСКА Ана -Економски ф.3. БОШЊАКОВСКА Лилјана-Економски ф.УНИВЕРЗИТЕТСКО ПРВЕНСТВО НА УКИМ ВО ТЕНИС18.05.2023 г.МАЖИ1. ЗУЛИ Мухамед- Медицински ф.2. ДИМИТРИЕСКИ Бојан–ФИНКИ3. АВРАМОВСКИ Филип- -ФИНКИЖЕНИ1. ВАСИЛЕВА Македонка-ФИНКИ2. ГЕОРГИЕСКА Ана-ФИНКИ3. АЦКОВА Јана-ФФОСЗФЕР ПЛЕЈБОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-наградата ја додели деканот на ФФОСЗ проф. др. Ленче Алексовска ВеличковскаСЕВКУПЕН ПОБЕДНИКФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ – наградата ја додели ректорот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, проф. др. Никола Јанкуловски.