НА УКИМ ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ НАУЧНИЦИ И УМЕТНИК И ПЛАКЕТИ ЗА ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС ПРИ ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ

  • Home
  • Македонски
  • НА УКИМ ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ НАУЧНИЦИ И УМЕТНИК И ПЛАКЕТИ ЗА ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС ПРИ ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ


Преземено од fakulteti.mk