Сашо Трајкоски

23 Јан


Јас студирам на четири годишните студии на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Би сакал да кажам дека сите професори кои до сега ми предавале, се многу компетентни и пријателски настроени, но сепак бараат познавање од материјалот.