Идриз Дураку

23 Јан


Како студент на насоката Спортски тренери – планинарење, особено ми се допаѓа практичната настава т.е вистинското планинарење на популарни дестинации во Македонија.