Анастасија Трајковска

23 Јан


Јас сум студентка на 3 годишните студии за спортски тренери – јога. Како редовно вработена, можам да потврдам дека професорите се флексибилни со време и имаат разбирање во овој поглед.