Потврда за редовен студент

  • Home
  • FAQ's
  • Потврда за редовен студент


Преземете ја потврдата за редовен студент

За бесплатен јавен превоз од ЈСП, потребно е да ја преземете и пополнете потврдата за редовен студент со ваши информации. Потоа донесете ја во студентската служба на факултетот (понеделник-петок од 11:00 – 16:00) за да ви биде заверена и потпишана од шефот на службата.