Уписи за трет циклус на студииПочитувани студенти,

Електронското пријавување за трет циклус на студии ќе биде од 19.09.2022 до 07.10.2022.

Уписите ќе бидат од 26.10.2022 до 04.11.2022.