Термини за втора (јунска) испитна сесија – 2021г.Пријавување на испити е овозможено до 03.06.2021

 

ТЕРМИНИ ЗА  ВТОРА (ЈУНСКА)  ИСПИТНА  СЕСИЈА – 2021 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура  03.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Кинезиолошка антропологија 15.06.2021 ВО 9 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Пливање со ватерполо 16.09.2021 ВО 11 ЧАСОТ БАЗЕН КАРПОШ
Антропомоторика  09.06.2021 ВО 9 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Спортска гимнастика  07.06.11 ЧАСОТ On line
Функционална анатомија  14.06.2021 ВО 9 ЧАСОТ ИНСТИТУТ ЗА АНАТОМИЈА
Скијање –  1 14.06.2021 ВО 13 ЧАСОТ On line
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор

КОМБИНИРАНО
 
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија 09.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ On line
Методологија со статистика 10.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Биомеханика 11.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Хигиена на ФОСП 17.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ On line
Педагогија 16.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Социологија на  ФОСП 02.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Атлетика 10.06.2021 ВО 09 ЧАСОТ ВОЕН СТАДИОН
Скијање – 2 14.06.2021 ВО 13 ЧАСОТ On line
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор КОМБИНИРАНО
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 07.06.2021 ВО 15 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Психологија на ФОСП 31.05.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Боречки спортови – 1 15.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Ракомет 10.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Фудбал 14.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Теорија и методика на спортскиот тренинг 17.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Логорување со планинарска тура 02.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Физичка подготовка во избраниот спорт и Педагошка пракса со дипломска работа, во договор со предметиот професор  

КОМБИНИРАНО

ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка 21.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Кинезитерапија 14.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ On line
Теорија и методика на спортска рекреација 02.06.2021 ВО 9 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Боречки спортови – 2 02.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Одбојка 23.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ СПОРТСКА САЛА
Дидактика на ФОСП 15.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР

 

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 17.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ On line
Аеробик и пилатес 02.06.2021 ВО 10 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Мал фудбал – футсал 14.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ On line
Олимпизам 03.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Основи на спортскиот менаџмент 02.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Мини и ракомет на плажа 10.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Фитнес и бодибилдинг 10.06.2021 ВО 9 ЧАСОТ КОМБИНИРАНО
Одбојка на песок 08.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт 31.05.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Кик-бикс 15.06.2021 ВО 14 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Мерење и тестирање во боречките спортови 02.06.2021  ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Примена на компјутери  и Стречинг 14.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ On line
Училишен спорт 11.06.2021 ВО 9 ЧАСОТ On line
Мини баскет и Street ball баскет 3 на 3 10.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Акробатика 08.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ On line
Методологија на подготовка на стручни трудови 10.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Атлетски повеќебој 10.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Елементарно физичко образование 15.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Нутрициски и суплементациски протоколи 07.06.2021 ВО 16 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Рекрација и здравје 02.06.2021 ВО 11 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР
Биомеханичка анализа (аспекти) 11.06.2021 ВО 12 ЧАСОТ АМФИТЕАТАР