ТЕРМИНИ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 ГОДИНА 

СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА  СЕСИЈА – СЕПТЕМВРИ – 2020 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура 14.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Кинезиолошка антропологија 03.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Пливање со ватерполо 23.09.2020 ВО 13 ЧАСОТ On line
Антропомоторика 15.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Спортска гимнастика 11.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Функционална анатомија 01.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ Mедицински факултет – институт по анатомија
Скијање –  1 16.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор

On line
 
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија 15.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Методологија со статистика 02.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Биомеханика 17.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Хигиена на ФОСП 09.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Педагогија 10.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Социологија на  ФОСП 21.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Атлетика 14.09.2020 ВО 09 ЧАСОТ On line
Скијање – 2 16.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор On line
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 03.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Психологија на ФОСП 01.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Боречки спортови – 1 16.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Ракомет 12.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Фудбал 09.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Теорија и методика на спортскиот тренинг 15.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Логорување со планинарска тура 25.08.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Физичка подготовка во избраниот спорт и Педагошка пракса со дипломска работа, во договор со предметниот професор  

On line

ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка 01.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Кинезитерапија 10.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Теорија и методика на спортска рекреација 26.08.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Боречки спортови – 2 11.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Одбојка 03.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Дидактика на ФОСП 02.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 09.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Аеробик и пилатес 26.08.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Мал фудбал – футсал 09.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Олимпизам 14.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Основи на спортскиот менаџмент 21.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Мини и ракомет на плажа 12.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Фитнес и бодибилдинг 16.09.2020 ВО 11 ЧАСОТ On line
Одбојка на песок 03.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт 01.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Кик-бикс 16.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Мерење и тестирање во боречките спортови 11.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Примена на компјутери 10.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Училишен спорт 17.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Мини баскет и Street ball баскет 3 на 3 01.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Акробатика 11.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Методологија на подготовка на стручни трудови 02.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Атлетски повеќебој 14.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Елементарно физичко образование 02.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Нутрициски и суплементациски протоколи 03.09.2020 ВО 12 ЧАСОТ On line
Биомеханичка анализа (аспекти) 17.09.2020 ВО 14 ЧАСОТ On line

 

 

СТУДЕНТИТЕ СЕ ОБВРЗАНИ ДА ИЗВРШАТ ЕЛЕКТРОНСКО

ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЕКОЈ ИСПИТ ВО I-KOW СИСТЕМОТ  НАЈДОЦНА

ДО 24.08.2020 ГОДИНА