Список на студенти – Маврово 18-24 декември 2021СПИСОК НА СТУДЕНТИ, МАВРОВО 18-24 ДЕК:
# ИМЕ ПРЕЗИМЕ
1 Александар Митровски
2 Марио Петрушевски
3 Кристијан Ацковски
4 Стефан Апостоловски
5 Петар Василев
6 Кристијан Шумковски
7 Оливера Свилар
8 Oливер Милорадовски
9 Викторија Димчева
10 Брикен Бахриу
11 Имран Дрндар
12 Петар Кметовски
13 Анастасија Митревска
14 Александар Игњатов
15 Борис Настевски
16 Златко Апостоловски
17 Иван Малцев
18 Атанаско Џабирски
19 Марко Костов
20 Ванчо Здравевски
21 Васка Глигоријадис
22 Цветанка Савеска
23 Андреј Алексовски
24 Виктор Петровски
25 Петар Костовски
26 Ибраим Ајдаровски
27 Јетулах Рамаданов
28 Јана Ацковска
29 Али Шабан
30 Младен Славковски
31 Александар Стевананџија
32 Марко Паноски
33 Кирил Симоноски
34 Стефан Јакимовски
35 Елена Биџева
36 Јасмина Јовановска
37 Анѓела Петковска
38 Димитар Митровски
39 Александра Шароска
40 Теодора Крстевска
41 Велјан Великов
42 Кирил Танчев
43 Кристијан Трифуновски
44 Цане Магденовски
45 Марко Костовски
46 Ибрахим Алили
47 Александар Трпевски
48 Иван Стојанов
49 Бенјамин Салко
50 Анѓела Миладинова
51 Димче Манчев
52 Александар Ефтимов
53 Фиона Конџели
54 Љубчо Илијески
55 Игор Испиров
56 Кристијан Јовановски
57 Меритон Ижерка
58 Живко Старделов
59 Адем Адем
60 Мишо Николовски
61 Димитар Јанев
62 Ашим Маловски
63 Иван Крстески
64 Џулијано Христоски
65 Симона Симовска
66 Тамара Маркоска
67 Милица Николиќ
68 Андреј Боневски
69 Ана Крбалеска
70 Наум Башуроски
71 Озкан Реџеп
72 Бојан Цветановски
73 Петар Велевски
74 Ива Димитриевска
75 Гораст Мојсовски
76 Крсте Ташески
77 Антонио Трипуновски
78 Марија Стојановска
79 Емилија Лазарова
80 Мартина Николова
81 Дамјан Наумовски
82 Анастасија Ниоловска
83 Милена Касоска
84 Марио Јаневски
85 Шадије Реџеп
86 Димитар Коцев
87 Дејан Гошевски
88 Бошко Гацевски