СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДЕМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

  • Home
  • Македонски
  • СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДЕМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА


СООПШТЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ

ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

 

 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ, НА СВОЈАТА 64 СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА  20.07.2020 ГОДИНА, ДОНЕСЕ ОДЛУКА СО ДЕЛ. БР. 0201-615/8 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА ВО СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА),

СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ФАКУЛТЕТОТ, ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТО ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СО ПРИМЕНА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА, ПРЕКУ ПОРТАЛИТЕ ЗА Е-УЧЕЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ, СО КОРИСТЕЊЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ Zoom ИЛИ Microsoft Teams.

ОДЛУКАТА Е ДОНЕСЕНА ВО СОГЛАСНОСТ СО МЕРКИТЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ COVID-19.

ПОРАДИ НАВЕДЕНОТО, СТУДЕНТИТЕ ОД IV ГОДИНА (ОД УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА) ИСПИТОТ ПО ОВОЈ ПРЕДМЕТ ЌЕ ГО  РЕАЛИЗИРААТ On line ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК, А ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД III ГОДИНА, ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА СЕ ОДЛАГА ЗА СЛЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА.