Соопштение за онлајн настава на: кинезитерапија, примена на комп. и методи на истегнување

  • Home
  • Македонски
  • Соопштение за онлајн настава на: кинезитерапија, примена на комп. и методи на истегнување


Почитувани колеги!

 

Сите вонредни студенти кои  во зимскиот семестар 2020/2021 год. ги имаат запишано предметите:

Кинезитерапија (задолжителен – двете насоки- фв и спорт),

Примена на компјутери (изборен – насока фв), и

Методи на истегнување – стречинг (изборен – насока спорт), а

 

за истите треба да посетуваат соодветни семинари, да пристапат на ден 05.12.2020 год. (сабота), во 10.00 часот, на Zoom линкот даден во ова соопштение.

 

Со почит,

Проф. Д-р Вујица Живковиќ

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94077603681

Meeting ID: 940 7760 3681