Резултати од испитот по Педагогија одржан на 16.06.2021Ред. Бр. Број на индекс Оценка
1. 6538 10
2. 6647 7
3. 6675 7
4. 6615 6
5. 6672 6
6. 6602 6